Du lịch Thái Lan mở cửa trở lại như thế nào ?

Du lịch Thái Lan đang ấm dần lên sau khi Chính phủ Thái Lan mở cửa lại hoạt động du lịch vào mùa hè vừa qua. Trước khi tham khảo các kết quả bước đầu, chúng ta cùng thoáng nhìn lại tình hình du lịch quốc tế đến Thái Lan trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Du lịch Thái Lan đã có nhiều năm tăng trưởng lượng khách quốc tế, năm 2019 đánh dấu một đỉnh cao với gần 40 triệu khách, ngay sau đó là một con số nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn khoảng 7 triệu khách vào năm 2020. Những tháng đầu năm 2021 còn thấp hơn nữa, nhìn vào Biểu đồ số 2 cho thấy, màu tím biểu thị lượng khách của 7 tháng đầu năm 2021 gần như bị màu xanh biểu thị lượng khách 7 tháng của năm 2020 lấn át.

Tất nhiên, tháng 1 và 2 năm 2020, lượng khách có được nhờ vào khách đến đông cuối năm 2019 kéo sang đầu năm 2020, đồng thời cũng là những tháng đầu của đại dịch. Biểu đồ lượng khách quốc tế theo tháng của năm 2020 phản ánh tình hình tương đối tương đồng với biểu đồ lượng khách quốc tế của Du lịch Thế giới năm 2020.

Thế còn thu từ du lịch thì sao? Năm 2019, Du lịch Thái Lan đã thu được gần 59 tỷ đô la Mỹ, nhưng năm 2020 chỉ còn hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Một tổn thất du lịch không hề nhỏ.

Những tháng đầu năm 2021, Du lịch Thái Lan tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19. Sau khi tiêm phòng vắc-xin cho nhiều người dân và tình hình kiểm soát dịch bệnh khả quan hơn, Chính phủ Thái lan quyết định mở cửa lại ngành Du lịch, chọn khu vực tương đối biệt lập và dễ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để thí điểm, đó là khu vực phía Nam Thái Lan, bao gồm đảo Phuket ở bờ Tây và đảo Ko Samui ở bờ Đông.

Du lịch Thái Lan mở cửa trở lại như thế nào ?

Du lịch Thái Lan mở cửa trở lại như thế nào ?

Du lịch Thái Lan đang ấm dần lên sau khi Chính phủ Thái Lan mở cửa lại hoạt động du lịch vào mùa hè vừa qua. Trước khi tham khảo các kết quả bước đầu, chúng ta cùng thoáng nhìn lại tình hình du lịch quốc tế đến Thái Lan trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Du lịch Thái Lan đã có nhiều năm tăng trưởng lượng khách quốc tế, năm 2019 đánh dấu một đỉnh cao với gần 40 triệu khách, ngay sau đó là một con số nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn khoảng 7 triệu khách vào năm 2020. Những tháng đầu năm 2021 còn thấp hơn nữa, nhìn vào Biểu đồ số 2 cho thấy, màu tím biểu thị lượng khách của 7 tháng đầu năm 2021 gần như bị màu xanh biểu thị lượng khách 7 tháng của năm 2020 lấn át.

Tất nhiên, tháng 1 và 2 năm 2020, lượng khách có được nhờ vào khách đến đông cuối năm 2019 kéo sang đầu năm 2020, đồng thời cũng là những tháng đầu của đại dịch. Biểu đồ lượng khách quốc tế theo tháng của năm 2020 phản ánh tình hình tương đối tương đồng với biểu đồ lượng khách quốc tế của Du lịch Thế giới năm 2020.

Thế còn thu từ du lịch thì sao? Năm 2019, Du lịch Thái Lan đã thu được gần 59 tỷ đô la Mỹ, nhưng năm 2020 chỉ còn hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Một tổn thất du lịch không hề nhỏ.

Những tháng đầu năm 2021, Du lịch Thái Lan tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19. Sau khi tiêm phòng vắc-xin cho nhiều người dân và tình hình kiểm soát dịch bệnh khả quan hơn, Chính phủ Thái lan quyết định mở cửa lại ngành Du lịch, chọn khu vực tương đối biệt lập và dễ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để thí điểm, đó là khu vực phía Nam Thái Lan, bao gồm đảo Phuket ở bờ Tây và đảo Ko Samui ở bờ Đông.