Đại dịch và những con số về Du lịch Thế giới

Du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, du lịch thế giới đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử phát triển ngành. Covid-19 đã kéo tụt du lịch trở lại những năm 90 của thế kỷ trước. Hình ảnh đáng buồn đó ra sao, xin mời Quý vị và các bạn tham khảo những con số sau đây của Tổ chức Du lịch Thế giới.

Nhìn vào biểu đồ số 1, cho thấy: tháng 4 năm 2020 đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng, lượng khách giảm xuống thấp nhất, mức giảm tới -97% so với 2019. Từ tháng 5 trở đi, lượng khách có xu hướng tăng và tăng mạnh nhất vào các tháng 6,7 và 8, sau đó giảm dần. Lúc đầu, tưởng chừng lượng khách giảm ở mức độ cao sẽ qua đi trong vài tháng sau đó, nhưng thực tế lại ngược lại, mức giảm sút tiếp tục ở tỷ lệ cao vào những tháng cuối năm 2020.

Từ tháng 6 đến hết năm 2020, đường cong biểu thị lượng khách qua các tháng giống tương tự với đường cong của năm 2019, tuy nhiên, với lượng khách thấp hơn nhiều. Tỷ lệ giảm luôn ở mức âm trên 70% đến âm 90%.

Sang đến năm 2021, hy vọng công việc khôi phục du lịch diễn ra thuận lợi, nhưng bức tranh du lịch vẫn tiếp tục ảm đạm bất chấp các nước triển khai tiêm phòng vắc-xin Covid-19. Nhìn vào Biểu đồ số 2, thấy rằng, lượng khách có tín hiệu tích cực hơn năm 2020, nhưng vẫn ở mức thấp, mức giảm so với năm 2019 vẫn ở con số trên 80%.

Về tổng thể, mức giảm chung của lượng khách du lịch thế giới năm 2020 so với 2019 là -73%. Còn 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019 mức giảm cao hơn là -85%.

Đại dịch và những con số về Du lịch Thế giới

Đại dịch và những con số về Du lịch Thế giới

Du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, du lịch thế giới đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử phát triển ngành. Covid-19 đã kéo tụt du lịch trở lại những năm 90 của thế kỷ trước. Hình ảnh đáng buồn đó ra sao, xin mời Quý vị và các bạn tham khảo những con số sau đây của Tổ chức Du lịch Thế giới.

Nhìn vào biểu đồ số 1, cho thấy: tháng 4 năm 2020 đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng, lượng khách giảm xuống thấp nhất, mức giảm tới -97% so với 2019. Từ tháng 5 trở đi, lượng khách có xu hướng tăng và tăng mạnh nhất vào các tháng 6,7 và 8, sau đó giảm dần. Lúc đầu, tưởng chừng lượng khách giảm ở mức độ cao sẽ qua đi trong vài tháng sau đó, nhưng thực tế lại ngược lại, mức giảm sút tiếp tục ở tỷ lệ cao vào những tháng cuối năm 2020.

Từ tháng 6 đến hết năm 2020, đường cong biểu thị lượng khách qua các tháng giống tương tự với đường cong của năm 2019, tuy nhiên, với lượng khách thấp hơn nhiều. Tỷ lệ giảm luôn ở mức âm trên 70% đến âm 90%.

Sang đến năm 2021, hy vọng công việc khôi phục du lịch diễn ra thuận lợi, nhưng bức tranh du lịch vẫn tiếp tục ảm đạm bất chấp các nước triển khai tiêm phòng vắc-xin Covid-19. Nhìn vào Biểu đồ số 2, thấy rằng, lượng khách có tín hiệu tích cực hơn năm 2020, nhưng vẫn ở mức thấp, mức giảm so với năm 2019 vẫn ở con số trên 80%.

Về tổng thể, mức giảm chung của lượng khách du lịch thế giới năm 2020 so với 2019 là -73%. Còn 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019 mức giảm cao hơn là -85%.