Tượng đài Lý Thái Tổ

Tượng đài được khởi công xây dựng ngày 17/08/2004, và được khánh thành ngày 07/10/2004.

Tượng đài do nhà điêu khắc Vi Thị Hoa sáng tác, công ty Trách nhiệm hữu hạn Mĩ nghệ Đoàn Kết, tỉnh Nam Định thực hiện. Đây là bức tượng bằng đồng nguyên chất, đúc liền khối, nặng 34 tấn, (trong đó tượng nặng 14 tấn, và bệ nặng 20 tấn). Bức tượng có tổng chiều cao 10,10 m. (phần tượng cao 6,8 m và phần bệ cao 3,3 m). Nếu tính theo đơn vị centimet, bức tượng có chiều cao 1010 cm, tương ứng với số năm 1010, năm khai sinh Kinh thành Thăng Long.

Tượng đài khắc hoạ hình tượng người có công khởi lập, và tạo dựng nên mảnh đất ngàn năm văn hiến, vua Lý Thái Tổ, đầu đội mũ bình thiên, tay phải cầm “Chiếu dời đô”, tay trái chỉ xuống nơi định đô. Tượng được đặt trên đài hình bát giác, (tượng trưng cho tám hướng), phần trên đài cách điệu bốn cổng thành Hà Nội, phần bệ giật cấp ba bậc thềm, tượng trưng cho thiên thời - địa lợi - nhân hoà, những yếu tố làm cơ sở để vua Lý Thái Tổ, đặt niên hiệu Thuận Thiên.

Tượng đài Lý Thái Tổ

Tượng đài Lý Thái Tổ

Tượng đài được khởi công xây dựng ngày 17/08/2004, và được khánh thành ngày 07/10/2004.

Tượng đài do nhà điêu khắc Vi Thị Hoa sáng tác, công ty Trách nhiệm hữu hạn Mĩ nghệ Đoàn Kết, tỉnh Nam Định thực hiện. Đây là bức tượng bằng đồng nguyên chất, đúc liền khối, nặng 34 tấn, (trong đó tượng nặng 14 tấn, và bệ nặng 20 tấn). Bức tượng có tổng chiều cao 10,10 m. (phần tượng cao 6,8 m và phần bệ cao 3,3 m). Nếu tính theo đơn vị centimet, bức tượng có chiều cao 1010 cm, tương ứng với số năm 1010, năm khai sinh Kinh thành Thăng Long.

Tượng đài khắc hoạ hình tượng người có công khởi lập, và tạo dựng nên mảnh đất ngàn năm văn hiến, vua Lý Thái Tổ, đầu đội mũ bình thiên, tay phải cầm “Chiếu dời đô”, tay trái chỉ xuống nơi định đô. Tượng được đặt trên đài hình bát giác, (tượng trưng cho tám hướng), phần trên đài cách điệu bốn cổng thành Hà Nội, phần bệ giật cấp ba bậc thềm, tượng trưng cho thiên thời - địa lợi - nhân hoà, những yếu tố làm cơ sở để vua Lý Thái Tổ, đặt niên hiệu Thuận Thiên.